Over ReintenInfra

"Nieuwe wegen ontdekken, dat vraagt om vernieuwers. Wij kijken altijd verder dan alleen van A naar B"
Reinteninfra.nl

Aandacht laat alles groeien

Wij zijn ReintenInfra

ReintenInfra uit Borne bouwt aan infrastructuur en maakt transport in de ruimste zin mogelijk. De meer dan 750 medewerkers van ReintenInfra slopen, recyclen en leggen wegen aan. ReintenInfra doet dat vanuit een eigen netwerk van regionaal gevestigde en lokaal bekende ondernemingen en zoveel mogelijk met de inzet van eigen mensen en materieel. Dat zorgt voor de grootst mogelijke betrokkenheid bij het werk. Met een omzet van circa € 240 miljoen is ReintenInfra sinds 2010 uitgegroeid tot één van de grotere Nederlandse bouwers van infrastructuur. Betrokkenheid, flexibiliteit en vitaliteit staan hoog in het vaandel. De combinatie van korte lijnen naar een professionele centrale financiële en organisatorische ondersteuning biedt de bedrijven van ReintenInfra de ruimte om zich volledig te richten op hun markten en klanten, en op die manier de voordelen van een grootbedrijf te combineren met die van de lokale ondernemer. ReintenInfra is daarmee als geheel meer dan de som der delen. De bedrijven van ReintenInfra richten zich op het duurzaam uitvoeren van hun activiteiten. Financieel-economisch gezond, met oog voor de menselijke maat en voor de omgeving waarin zij functioneren en met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als leidraad.

Reinteninfra
Dusseldorp Logo
Tww
Van wijk
Logo dega
Schijf bronbemaling logo
De rooij logo
Dostal
Act
Logo groen recycling
Peek
Moes
Negam logo nieuw
Liemers
Groenstezaak
Reinteninfra
Dusseldorp Logo
Tww
Van wijk
Logo dega
Schijf bronbemaling logo
De rooij logo
Dostal
Act
Logo groen recycling
Peek
Moes
Negam logo nieuw
Liemers
Groenstezaak
Groenstezaak
Liemers
Negam logo nieuw
Moes
Peek
Logo groen recycling
Act
Dostal
De rooij logo
Schijf bronbemaling logo
Logo dega
Van wijk
Tww
Dusseldorp Logo
Reinteninfra
Groenstezaak
Liemers
Negam logo nieuw
Moes
Peek
Logo groen recycling
Act
Dostal
De rooij logo
Schijf bronbemaling logo
Logo dega
Van wijk
Tww
Dusseldorp Logo
Reinteninfra

Een grote familie!

De ondernemer

Met passie voor het vak is wegenbouwer in hart en nieren Herman Reinten in 2010 gestart als ondernemer met ReintenInfra BV. Hij wist dat het anders kan en moet om ons mooie vak voor de toekomst te borgen. En als je hier zeker van bent, moet je het laten zien. De trein kwam snel op gang en groei bleek onvermijdelijk. Een jongensdroom? Zeker, elke dag kansen en verbeteringen zien en niet onbelangrijk, genieten van materiaal, materieel en bovenal mensen. Onderdeel van ReintenInfa BV zijn bovenstaande bedrijven, allen zelfstandig functionerend, met een gemene deler; betrokkenheid.

Herman Reinten

Een schone wereld in 2050. Wij helpen een handje. 

Rentmeester2050 Maurice Beijk

Rentmeester2050

Sinds 1 mei 2018 is Maurice Beijk bij ReintenInfra werkzaam als Rentmeester2050. Maurice ademt duurzaamheid, hij noemt het zelf overigens liever volhoudbaarheid. Echter, het besef is er zeker ook bij hem dat ook voor veel mensen binnen en buiten onze branche duurzaam denken een 'wollig' begrip is. Maurice helpt hen graag een handje om het beleid handen en voeten te geven. Elke actie die bijdraagt aan een schone wereld in 2050 is er één. Daarom delen wij met u hoe wij onze tocht maken en wat we tegenkomen.

Maurice Beijk

Onze (en wellicht uw) doelen

ReintenInfra heeft begin 2017 als eerste in de branche (wegenbouw en sloop) de SDG's omarmd met uiteindelijk een concrete invulling voor het bedrijf begin 2018. Tussen alle initiatieven die er zijn om duurzaamheid handen en voeren te geven, zijn de SDG's begrijpelijk te vertalen naar branche en haar medewerkers.

De 17 doelen | Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen benoemd door de United Nations. De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid, het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam. Ook duurzaamheid is het maken van de juiste keuzes. ReintenInfra heeft uit de SDG’s keuzes gemaakt en gaat zich hier specifiek op richten: eerlijk werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en leven op het land (SDG 15). Onze duurzame bedrijfsdoelstellingen zijn gebaseerd op deze speerpunten, vanzelfsprekend onderstrepen wij ook de andere doelen. SDG 17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken) zien wij als de voorwaarde voor alle doelen.

Eline Hoefnagels beantwoord al je vragen