Over Liemers

Liemers Wegenbouw heeft de charme van een klein familiebedrijf, maar met omvangrijke kennis.

Ruim 40 jaar ervaring in ons vak!

Liemers Wegenbouw, ruim 40 jaar ervaring. Als we dat nog geen vakkennis mogen noemen. Dankzij onze doorlopende inzet op kwaliteit hebben we een uitstekende reputatie opgebouwd in een geografisch omvangrijk werkgebied. Wij zijn hier actief voor regionale overheden, semi-overheidsorganisaties, industriële opdrachtgevers en private partijen.

Liemers Wegenbouw. Ijzersterk!

Met ruim 40 medewerkers werken wij veel in onze directe omgeving, daar waar we vandaan komen eigenlijk. Liemers Wegenbouw heeft de charme van een klein familiebedrijf, maar met omvangrijke kennis. Sinds 2019 is Liemers Wegenbouw onderdeel van ReintenInfra.

Nando Ronald Bronckhorst en Eelke Zeegers Valkhuizen

Wegenbouw

Liemers Wegenbouw biedt hoogwaardige oplossingen voor uiteenlopende civieltechnische vraagstukken, van ontwerp tot en met een gedegen uitvoering. Liemers Wegenbouw is meer dan thuis in civieltechnische terreininrichting, inclusief verhardingen, riolering, drainage en dergelijke. Hieronder valt het herinrichten van woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook het onderhoud en reconstructie van asfaltverhardingen en bestrating. Natuurlijk ook het bouw- en woonrijp maken van terreinen en rioolwerkzaamheden; aanbrengen of vervangen van riolen, inclusief aanbrengen van randvoorzieningen zoals bergbezinkbassins en overstorten. Het aanbrengen van halfverhardingen, (sier)bestrating, kunstwerken, damwanden en beschoeiingen.

Milieutechniek

Liemers Wegenbouw biedt integrale oplossingen voor bodemverontreiniging. Met heldere communicatie en een transparante projectbeheersing vanaf het eerste bodemonderzoek tot en met de geregistreerde afvoer. Voor de uitvoering beschikken wij over gediplomeerd en gecertificeerd personeel. Daarbij is het eigen materieel wat ingezet wordt speciaal uitgerust met overdrukcabines en filterinstallaties. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens BRL-SIKB 7000 protocol 7001 en 7004. Onder de werkzaamheden vallen het treffen van arbeids-, verkeers- en milieu hygiënische maatregelen en het ontgraven van de verontreinigde grond. Ook het tijdelijk uitplaatsen van de verontreinigde grond of afvoeren hiervan en het saneren van de bodem.

Kraan liemers

Onderhoud

Voor diverse opdrachtgevers voeren wij het onderhoud aan elementverhardingen uit. Deze werkzaamheden variëren van kleinschalige onderhoudsklusjes tot grotere meerjarige onderhoudscontracten. Ons uitvoerend personeel is uitgerust met modern materieel. Wij zijn in het bezit van het SEB keurmerk (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf). Dit certificaat toont aan dat wij voldoen aan de landelijke normen voor bestratingwerken, de regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en het juist naleven van de arbeidsomstandigheden (VCA).