Over Dega

DEGA zorgt voor veiligheid op de weg.
Ga nu naar dega-infra.nl

Ontdek ons verhaal

DEGA zorgt voor veiligheid op de weg. Dit doen wij door tijdens wegwerkzaamheden of evenementen duidelijkheid in de route te bieden en door het aanbrengen van permanente of tijdelijke markeringen.

Vrachtwagen en thermolijn wagen

Veiligheid, structuur en duidelijkheid. Dit zijn hoofdthema’s. Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook voor de weggebruikers. In één oogopslag maken weggebruikers beslissingen. Dit vereist duidelijkheid. DEGA zorgt voor veiligheid op de weg. Daar waar gewerkt wordt aan de weg, maar ook waar grote groepen bezoekers verwacht worden. DEGA biedt duidelijkheid in de route, door verkeersmaatregelen en/of door het aanbrengen van permanente of tijdelijke markeringen.