Aangenaam. Wij zijn TWW!

Paden, wegen, pleinen in Twente dragen vaak 'ons keurmerk'.
Ga naar tww.nl

TWW, gevestigde regionale naam.

Regionale betrokkenheid

Wij zijn de Twentse- Weg en Waterbouw (TWW). Een vakbekwame speler binnen de infrabranche. De kern van ons werk bestaat uit het aanleggen, reconstrueren en onderhouden van (weg)verhardingen zoals wegen en paden. Daarnaast is het aanleggen van riolering en het uitvoeren van grondverzet en het woon- en bouwrijp maken ook op ons lijf geschreven. TWW is sinds 2010 onderdeel van ReintenInfra.


Wij hebben als werkgebied de Provincies Overijssel en Gelderland. Deze regionale betrokkenheid is een van onze krachten. De kern van ons werk bestaat uit het aanleggen, reconstructureren en onderhouden van (weg)verhardingen zoals wegen en paden. Daarnaast ook het aanleggen van riolering en het uitvoeren van grondverzet.

Groepsfoto TWW

Noaberschap

Onze kernwaarden zijn: noaberschap, integriteit, duurzaam, tevredenheid (van alle betrokkenen) en transparantie. Onze vakmensen zijn persoonlijke betrokkenheid. Samenwerken doen wij vanuit een vanzelfsprekendheid met wederzijds respect en openheid. Wij denken niet in beperkingen, maar in kansen. Vaak in vaste teams, op deze manier zijn we maximaal op elkaar ingespeeld. Daarnaast hebben wij veel vakspecialisten in huis, waaronder een ontwerper, ecoloog en onze Rentmeester2050 Maurice Beijk. Kortom: Noaberschap.

Eigen mensen & materieel

Onze kracht ligt bij de aanleg en reconstructie van wegen en rioleringen. Dit doen wij voor vele opdrachtgevers in Twente en de Achterhoek. Deze werkzaamheden voeren wij 100% uit met eigen mensen en materieel. Ook werken we samen met onze zusterbedrijven. 

Asfaltset voorjaar

Asfalt: u vraagt, wij draaien!

In Nederland is de asfaltverharding de meest voorkomende gesloten verharding. ReintenInfra is eigenaar van de asfaltcentrale Twente te Hengelo (o). Deze centrale gelegen aan een zijarm van het Twenthekanaal produceert alle soorten asfalt en volgens CE keur: kleuren, geluidsreductie, waterafvoerend, sterkte, bijgemengd met gerecycled freesasfalt, slijtvastheid, etc. Het asfalt wordt met eigen vrachtwagens vervoerd naar de verwerkingsplaats. Hier kunnen we de asfaltmengsels verwerken met het eigen asfaltverwerkingsmaterieel bestaande uit verschillende soorten spreidmachines, verdichtingswalsen, kleef auto en dergelijke.

Neem contact op met Miranda Metternich