Terug

Mensen

Lentekriebels van onze ecoloog

Maart 2024

De natuur ontwaakt. Vogels zingen, insecten laten zich zien en het broedseizoen is weer gestart. Onze ecoloog Thirza Wesselink neemt je graag mee in haar beleving van ‘de eerste lentekriebels’ en de start van het broedseizoen. 

Jas thirza
logo
Lees meer over de organisatie

Wakker worden met een zangkoor

Je herkent het vast wel: ’S ochtends word je wakker en de vogels laten al weer van zich horen. Het ultieme ‘lentegevoel’. Thirza: “Als ik wakker wordt weet ik precies welke vogels ik hoor zingen. De ‘zangklok’ helpt mij hierbij. Dit is een overzicht van de vogels met hun zang en op welke tijdstippen ze beginnen met zingen. De hoeveelheid daglicht is voor de vogels een indicatie wanneer het tijd is om te zingen. Net als bij een koor zingen ze in een bepaalde volgorde. De kans is groot dat je 30 minuten voor zonsopkomst de pimpelmees of koolmees hoort. Spits je oren morgenvroeg maar”.

Wist je dat? Vogels vrijwel alleen in het broedseizoen zingen. De mannetjes proberen indruk te maken op de vrouwtjes om samen een nest te bouwen.

Koolmees pimpelmees

Ik zie ik zie…

Bij de start van de lente denk je al vaak snel aan lammetjes. Maar er is meer. De insecten ontwaken langzaam uit hun winterslaap en ook de vleermuizen en egels laten zich weer zien. Verder is de kans groot dat je de dagpauwoog en de grote vos al hebt gezien. Dit zijn de eerste vlindersoorten die zich al vroeg in het voorjaar laten zien.

Je merkt dat de natuur aan het opstarten is, de eerste citroenvlinders heb ik alweer gespot

Dagpauwoog grotevos

Broedseizoen

Niet alleen de lente is begonnen, maar ook het broedseizoen. Voor ons betekent dat dat we extra rekening moeten houden met werkzaamheden in natuurgebieden in verband met het broedproces. Hoe we daar rekening mee houden? Thirza legt het je graag uit.


Thirza: “Voorafgaand aan een werk voer ik altijd een quickscan uit, tenzij deze er al is. Bij de quickscan schat ik in welke soorten mogelijk in het gebied voorkomen. Bij het veldonderzoek let ik op een aantal belangrijke elementen zoals landschap en de leefomgeving en welke flora en fauna die ik op dat moment zie. Als we een dicht bos met dikke bomen kappen. Kijk ik waar de grote holtes zitten. Dan is bijvoorbeeld de bosuil een geschikte kandidaat. En als we werken op een heideveld. Dan zijn grondbroedende vogels zoals de nachtzwaluw en boompieper niet uit te sluiten. Sommige nesten zijn alleen zo goed verstopt dat ze nauwelijks te vinden zijn. Maar door alarmerende ouders of ouders die voedsel naar het nest dragen verraden ze de broedlocatie.”

“Wanneer ik een nest gevonden heb geef ik dit aan in ons Gebiedsinformatie Model (GIM) zodat iedereen weet waar het nest is. Van kraanmachinist tot uitvoerder. Daarnaast markeer ik het nest met biologisch afbreekbaar lint in het gebied. Zodat het duidelijk zichtbaar is voor iedereen. Afhankelijk van het soort en de omgeving werken we op afstand. Zodat de vogels op een veilige plek hun jongen kunnen grootbrengen.” Op deze manier zorgen we voor minimale hinder voor de broedende soorten. 


Wij zijn tenslotte te gast in de natuur!Wist je dat? Onze ecoloog alle foto’s van de flora en fauna zelf maakt. Mooi he!

Bosrietzanger
Neem contact op met Miranda Metternich