Over de GroensteZaak

Van grijs naar groen! Dat zien wij graag.
groenstezaak.nl

Groen = doen!

Groen, groener, groenst!

De GroensteZaak is gespecialiseerd in de aanleg en het beheer van het groen in de openbare ruimte. In het midden van het land kent u ons wellicht nog als Van Wijk Groen, in het oosten is de GroensteZaak een gevestigde naam. Ons werkgebied is midden- en oost-Nederland.

Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij veel: van beheer- en onderhoudsplannen tot de aanleg en het (ecologisch) onderhoud van groen. Onze vakkundige en aantoonbaar gespecialiseerde medewerkers voeren alle werkzaamheden in eigen beheer uit. En ook voor (elektrisch) materieel geldt: van snoeien tot maaien, we hebben alles in huis. Bij De GroensteZaak geloven we bovendien in duurzame en natuurvriendelijke groenvoorziening. Een duurzame uitvoering van het werk, maar zeker ook een duurzame relatie met onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om het formuleren van een gericht plan om de biodiversiteit aantoonbaar te versterken of om het aanleggen van een groenconcept waar bewoners actief aan bijdragen!

Buzzen

Verder kijken dan nu. Vanzelfsprekend.

Wij zijn onderdeel van ReintenInfra. ReintenInfra heeft begin 2017 als eerste in de branche (wegenbouw en sloop) de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen omarmd met uiteindelijk een concrete invulling voor het bedrijf door het aanstellen van de Rentmeester2050 en het installeren van de Werkgroep2050 begin 2018. Sinds 1 mei 2018 is Maurice Beijk bij ons aangesteld als Rentmeester2050. Maurice is door de wol geverfd. Hij ademt duurzaamheid, hij noemt het zelf overigens liever volhoudbaarheid. Het besef is er zeker ook bij hem dat ook voor veel mensen binnen en buiten onze branche duurzaam denken een 'wollig' begrip is. Maurice helpt hen graag een handje om het beleid handen en voeten te geven. Elke actie die bijdraagt aan een schone wereld in 2050 is er één. Binnen ons bedrijf is de Werkgroep2050 actief. De werkgroep initieert de acties in overleg met de directie en beheren de actielijst. Elke actie wordt onder een gerelateerde SDG 'geplakt'. Met praktische acties motiveren en stimuleren wij vervolgens de gehele organisatie om hun steentje bij te dragen. Wij zijn ervan overtuigd iets toe te voegen om het verschil te maken in 2050 en misschien al wel in 2030. Kijkt u verder op de website van onze Rentmeester2050 voor alle ins and outs.