Aangenaam. Wij zijn Bronbemaling Schijf.

Bronbemaling maakt het mogelijk om werkzaamheden onder de grondwaterstand te verrichten. Een vak apart. En iets wat wij elke dag met veel plezier doen!

De schakel in bouwketen!

Het managen van grondwater

Bronbemaling Schijf is met recht een specialist te noemen: met ons brede pakket aan diensten managen wij het grondwater voor u. Door het toepassen van een vorm van bemaling is het mogelijk om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. De keuze van het type bemaling wordt mede bepaald door de bodemopbouw, grondwaterstand, afmeting en diepte van de ontgraving. Naast verschillende vormen van bemaling is ontijzering ook een belangrijke dienst binnen ons pakket. Door de samenwerking met onze zusterbedrijven, waaronder Van Wijk Nieuwegein en De Rooij Wegenbouw, kunnen wij civiele projecten van a tot z uitvoeren.

Vanuit onze centrale locatie in de Meern helpen wij u ook graag met het opstellen van een bemalingsplan en van begin tot eind op persoonlijke wijze adviseren. Met een team van deskundige medewerkers zorgen wij ervoor dat u de werkzaamheden in den droge kunt uitvoeren!

Medewerker Tweede Oosterparklaan Utrecht

Verder kijken dan nu. Vanzelfsprekend.

Wij zijn onderdeel van ReintenInfra. ReintenInfra heeft begin 2017 als eerste in de branche (wegenbouw en sloop) de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen omarmd met uiteindelijk een concrete invulling voor het bedrijf door het aanstellen van de Rentmeester2050 en het installeren van de Werkgroep2050 begin 2018. Sinds 1 mei 2018 is Maurice Beijk bij ons aangesteld als Rentmeester2050. Maurice is door de wol geverfd. Hij ademt duurzaamheid, hij noemt het zelf overigens liever volhoudbaarheid. Het besef is er zeker ook bij hem dat ook voor veel mensen binnen en buiten onze branche duurzaam denken een 'wollig' begrip is. Maurice helpt hen graag een handje om het beleid handen en voeten te geven. Elke actie die bijdraagt aan een schone wereld in 2050 is er één. Binnen ons bedrijf is de Werkgroep2050 actief. De werkgroep initieert de acties in overleg met de directie en beheren de actielijst. Elke actie wordt onder een gerelateerde SDG 'geplakt'. Met praktische acties motiveren en stimuleren wij vervolgens de gehele organisatie om hun steentje bij te dragen. Wij zijn ervan overtuigd iets toe te voegen om het verschil te maken in 2050 en misschien al wel in 2030. Kijkt u verder op de website van onze Rentmeester2050 voor alle ins and outs.